Առաջադրանք

Մարդ- Գեղամ, Արեգ, Նիկա։

Գետ- Գավառագետ, Հրազդան գետ,  Արփա գետ։

Սար- Արարատ,Սիս, Արագած։

Քաղաք- Գավառ,  Սևան, Երևան։

Երկիր- Հայաստան, Ամերիկա, Ռուսաստան։

Մարզ- Գեղարքունիք, Արագածոտնի, տավուշ։

Գյուղ- Ոսկեհատ, Դդմաշեն, Մեղրաձոր։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s