Բառեր

Տառեր, բառեր, գառներ, դռներ, կռներ, բևեռներ, լեռներ, ժայռեր, ձեռքեր, ձեռնոցներ, սնկեր, ծնկներ, մարզեր, հարսներ, եզներ, դեզեր, խոտեր, ոտքեր, մկներ, ձկներ, ձմերուկներ, մազեր, մատներ, արմատներ, թոքեր, թոռներ, աթոռներ, նռներ, դարեր, ծառեր, ծոռներ, տարիներ,  տողեր, ձայներ, կացիններ։

Արձաններ, թաշկինակներ, մոմեր, բողբոջներ,գավազաններ, դաշույններ, դաշտեր, սյուններ, ընկուզենիներ, ժապավեններ,ձվեր, երգեր, հեղինակներ, մարդիկ, գիտակ, կոճղեր, վրաններ, դեպքեր, հարկեր, պատյաններ, ամպեր, կանայք։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s