Մաթեմատիկա 29.04.2020

Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։ 654187 – Վեց հարյուր հիսունչորս հազար հարյուր ութսունյոթ 485950 – չորս հարյուր ութսունհինգ հազար ինը  հարյուր հիսուն 475100 – չորս հարյուր յոթանասունհինգ հազար հարյուր Տրված թվերը ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով. 9475 =9000+400+70+5 34567 =30000+4000+500+60+7 236149 =200000+30000+6000+100+40+9 Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։ 30 x 10 =300 70 x 4 =280 50 x 90 … Continue reading Մաթեմատիկա 29.04.2020