Մաթեմատիկա 29.04.2020

  1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

654187 – Վեց հարյուր հիսունչորս հազար հարյուր ութսունյոթ

485950 – չորս հարյուր ութսունհինգ հազար ինը  հարյուր հիսուն

475100 – չորս հարյուր յոթանասունհինգ հազար հարյուր

  1. Տրված թվերը ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով.

9475 =9000+400+70+5

34567 =30000+4000+500+60+7

236149 =200000+30000+6000+100+40+9

  1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

30 x 10 =300

70 x 4 =280

50 x 90 =4500

20 x 600 =12000

6000 x 30 =180000

500 :100 =50000

9000 : 10 =90000

350 : 7 =50

6300 : 900 =7

56000 :  80 =700

Որոշի՛ր յուրաքանչյուր առարկայի արժեքը։

520000

Լուծում 200:2=100  450-100=350  450-350=100

Պատ՝ 100, 350, 100,

Ինչքա՞ն գումար է հարկավոր յուրաքանչյուր առարկայից մեկական գնելու համար։

Լուծում 2×100+350=550

Պատ՝550

Ինչքա՞ն գումար է հարկավոր յուրաքանչյուր առարկայից տասական գնելու համար։

Լուծում 10×550=5500

Պատ՝ 5500

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s