Մաթեմատիկա 05.08.2020

 1. Պատմի՛ր 674 820 թվի մասին:
 2. Թիվը գրի՛ր տառերով. Վեց հարյոր յոթանասունչորս հազար ութ հարյուր քասան
 3. Ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով 600000+70000+4000+800+20
 4. Հարևան թվերն են 674 819, 674 821
 5. Հաջորդող թիվն է 674 821
 6. Նախորդող թիվն է 674 819
 7. Մեծացրո՛ւ 258.145-ով, 80813-ով.
  2 5 8 1 4 5
+ 6 7 4 8 2 0
  9 3 2 9 6 5

 

    8 0 8 1 3
+ 6 7 4 8 2 0
  7 5 5 6 3 3

 

 1. Փոքրացրո՛ւ 40937-ով, 203451-ով.
  6 7 4 8 2 0
  4 0 9 3 7
  6 3 4 8 8 3

 

 

  6 7 4 8 2 0
  2 0 3 4 5 1
  4 7 1 3 6 9

 

 1. Մեծացրո՛ւ 100 անգամ. 67482000
 2. Փոքրացրո՛ւ 10 անգամ. 67482
 3. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր հնարավոր ամենափոքր վեցանիշ թիվը. 246780
 4. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր հնարավոր ամենամեծ վեցանիշ թիվը. 876420
 5. Թվի թվանշաններով կազմի՛ր 5 հատ վեցանիշ թիվ. 246780, 876420, 428760, 768420, 867420:
 6. Կազմածդ թվերը դասավորի՛ր նվազման կարգով. 246780, 428760, 768420, 867420, 876420:

 

 

 1. Լուծի՛ր խնդիրները։

 

Ա․ Հաշվի՛ր այն երեք թվերի գումարը, որոնցից առաջինը 450 է, երկորդը 10 անգամ փոքր է առաջինից, իսկ երրորդը 5 անգամ մեծ է երկորդից։

Լուծում 450:10=45  45×5=225 450+45+225=720

Պատ՝ 720

 

Բ․ Գտի՛ր այն երեք թվերի գումարը, որոնից առաջինը 2500 է, երկորդը առաջինից 10 անգամ փոքր է, իսկ երրորդը առաջինից 10 անգամ մեծ է։

Լուծում  2500:10=250  2500×10=25000 2500+250+25000=27750

Պատ՝

 

Գ․ Երեք թվերի գումարը 8000 է։ Առաջին գումարելին 1800 է, որը 2 անգամ փոքր է երկրորդ գումարելիից։ Գտի՛ր երրորդ գումարելին։

Լուծում 1800×2=3600 8000-(1800+3600)=2600

Պատ՝ 2600

 

Դ․ Երեք թվերի գումարը 18500 է։ Առաջին գումարելին 4500 է, երկրորդ գումարելին 2 անգամ մեծ է առաջինից։ Գտի՛ր երրորդ գումարելին։

Լուծում 4500×2=9000 18500-(4500+9000)=5000

Պատ՝5000

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s