Մայրենի Սասունցի Դավիթ

Սասունցի Դավիթ Հովհաննես Թումանյանի մշակումը   9 Դավիթ չըդառավ, մի կըրակ դառավ։ Ճարը կըտըրված՝ Օհանը բերավ Նետ-աղեղ շինեց ու տըվավ իրեն՝ Գընա, որս անի սարերի վըրեն։ Դավիթ նետ-աղեղն առավ Օհանից, Հեռացավ Սասմա քաղաքի սահմանից Ու դառավ որսկան։ Գնաց, մի կորկում Լոր էր սպանում, ճնճղուկ էր զարկում, Մըթանը գընում իրեն հոր ծանոթ Աղքատ, անորդի մի ծեր … Continue reading Մայրենի Սասունցի Դավիթ

Սասունցի Դավիթի էպոսը

Ես ինձ նմանեցրի Սասունցի Դավիթին։ Որովհետև նա ըստ էպոսի շատ ճարպիկ, խիզախ, ուժեղ և հայրենասեր էր։ Սիրում էր մրցային խաղեր խաղալ և ուժային խաղեր։ Դրա համար էլ նմանեցրի ինձ։ Իսկ տեսե՞լ եք Սասունցի Դավիթ մուլտֆիլմում, որ նա բռնում էր Մսրա Մելիքի փայտը(գուրզը)։ Ամենա զարմանալին այն է, որ նա 7 տարեկանում կարողանում է բռնել Մսրա Մելիքի … Continue reading Սասունցի Դավիթի էպոսը