Մաթեմատիկա 12.05.2020

  1. Կատարի՛ր սյունակով բազմապատկում։

413 x 2 =826

  4 1 3  
X     2  
  8 2 6  

4603 x 5 =23015

  4 6 0 3
x       5
2 3 0 1 5

398 x 7 =3582

  3 9 8  
x     9  
3 5 8 2  

 

4500 x 5=223500

  4 5 0 0  
x       5  
2 2 5 0 0  

 

745 x 300 =223500

  7 4 5    
x 3 0 2    
2 2 3 5 0 0

582 x 300 =174600

  5 8 2    
  3 0 0    
1 7 4 6 0 0
  1. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․ Կարմիր ավտոմեքենան սլանում էր կապույտի ետևից։ Հետո նրանք հավասարվեցին։ Ինչո՞ւ։

Ճիշտ պատասխանը գունավորիր դեղինով:

Ա․ Կարմիր մեքենան ավելի արագ էր սլանում։

Բ․ Կապույտ մեքենան ավելի արագ էր սլանում։

Գ․ Մեքենաների արագությունները հավասար են։

 

Բ․ Ռազմիկը քույրիկի համար նվեր պատրաստեց։ Այն գտնվում է կարմիր, կլոր հատակով, ժապավենով և բարձր տուփում։ Ո՞ր տուփում է նվերը։

Պատ՝  N2

 

Գ․ Սևուկը և Շեկլիկը միաժամանակ բազմոցից ցած թռան և վազեցին դեպի կերակրաամանին։ Շեկլիկը ավելի շուտ հասավ։ Ո՞ր կատվի արագությունն էր ավելի փոքր։

Ա․ Շեկլիկի   Բ․ Սևուկի

Պատ՝  Սևուկինը

Դ․ Անահիտը, մայրիկը և տատիկը շատ են սիրում կենդանիներ։ Մայրիկը սիրում է կատու, իսկ տատիկը չի սիրում շուն ու կատու։ Ի՞նչ կենդանի է սիրում Անահիտը։

Պատ՝ Շուն

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s