Մաթեմատիկա

Պարապմունք 16

Բազմանիշ թվի բաժանում միանիշ թվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով

Օրինակ՝ 153։3=51

Սյունակաձև

             
  1533      
   1551     
    3       
     3       
     0       
             
             

Ստուգում՝

             
   x51       
     3       
   153       
             
             
             
             

196:7=28

Սյունակաձև

    1967     
     1428    
    56      
      56      
       0      
              
              

Ստուգում

      28     
   x  7     
     196     
             
             
             
             

168:3=56

Սյունակաձև

 1683    
  15 56   
 18    
   18     
    0     
          
          

Ստուգում

             
   x  56     
      3     
     168     
             
             
             

192:4=48

Սյունակաձև

 1924    
  1648   
 32     
   32     
    0     
          
          

Ստուգում

             
   x  48     
      4     
    1924     
             
             
             

835։5=167

Սյունակաձև

 8355      
  5 167    
 33        
   3        
   35       
   35       
    0       
            
            

Ստուգում

             
   x 167     
      5     
     835     
             
             
             

228:6=38

Սյունակաձև

 2286    
  1838   
 48     
   48     
    0     
          
          

Ստուգում

             
   x  38     
      6     
     228     
             
             
             

Տնային առաջադրանքներ

1 Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով

423:9=47

Սյունակաձև

 4239    
  3647   
 63     
   63     
    0     
          
          

Ստուգում

          
 x  47    
    9    
 + 423    
          
         
          

304:2=

Սյունակաձև

  3042      
   2 152    
  10        
     4       
    0       
            
             
             

Ստուգում

          
 x 152    
    2    
 + 304    
          
         
          

234:3=78

Սյունակաձև

 2343    
  2178   
 24     
   24     
    0     
          
          

Ստուգում

          
 x 78     
   3     
 +234     
          
         
          

416:8=52

Սյունակաձև

 4168    
  4052   
 16     
   16     
    0     
          
          

Ստուգում

          
 x  52    
    8    
 + 416    
          
         
          

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s