Միևնույն կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Գումարումն ու հանումը միևնույն կարգի գործողություններ են։

Բազմապատկումն ու  բաժանումը նույնպես միևնույն կարգի գործողություններ են։

Բազմապատկումն ու բաժանումը ավելի բարձր կարգի գործողություններ են համարվում, քան գումարումն ու հանումը։

Միևնույն կարգի գործողությունների կատարման կարգը․

Հաշվի՛ր

2184-725+96542-7205=

                     
1) 2184    2)96542   
    725       7205   
   1459      89337   
                     
                     
   3)+89337           
      1459           
     10796           
                     

1000:4-8×200=

                     
 1)10004     2) x200  
   100250        8  
              160  
                     
                    
                     
     3) 250          
        160         
        90           
                     
                     
                     

215 4:20 30=

                        
                        
   X205   X30           
      4    20           
    820    00           
          60            
          600           
                       
     820600             
     6001               
     220                
                        
                        
                        
                        

8592-657+124567-7025=

                        
                        
 8592    124567       
  657       7025       
  7935     117542       
                        
                        
      117542            
        7935            
     125477            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

5100:6 40:200=

                        
                      
    51006    2004       
    48  860  20 50      
     30        0        
     30                 
       0                
                        
       860             
         50             
        000             
       +31              
        310             
                        
                        

33600:60:70 22=176

                        
                        
                       
      3360060           
      300  560         
       360        56070 
       360        5608  
          0         0   
                        
                        
      22                
    X  8                
     176                
                        
                        

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s