Գումարման տեղափոխական հատկությունը

1․ Հաշվի՛ր՝ օգտվելով գումարման տեղափոխական հատկությունից։

393+600+7+3000=393+7+600+3000=400+3600=4000

12000+6214+8000=12000+8000+6214=26214

6480+224+500+20=6480 +500+224+20=7224

375+600+25+300=600+375+300+25=

796+200+4+450=796+200 +50+4+4=1052

38000+6550+2000=38000+2000+6550=64550

42300+142+2000+700=42300 +2000+700+142=63140

750+2807+880+250=+2807+880+750+250=3801

2. Կատարի՛ր գործողությունները։

90կմ+234կմ+210կմ= 234կմ+210կմ+90կմ=544

8կմ 250մ-3կմ= 8կմ 250մ-3կմ=5կմ 250մ

6կմ420մ+3կմ200=3կմ 200մ+6կմ420մ=9կմ 620մ  

6կմ700մ+300մ= 300մ+6կմ700մ=7 կմ  

30կմ+352կմ+170կմ= 352կմ+170կմ 30կմ=552կմ

8կմ420մ-210մ= 8կմ420մ-210մ=8կմ 210մ

5կմ385մ+7կմ400մ= 7կմ400մ+5կմ385մ=12կմ 785մ

8կմ200մ+800մ= 800մ+8կմ200մ=9կմ

3 Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերից մեկը 48մմ  է, իսկ մյուսը 18մմ-ով մեծ է այդ կողմերից։2×48=96 2×28=56 96+56=152

4․ Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերից մեկը 48մմ է, իսկ մյուսը 3 անգամ մեծ է այդ կողմերից։ 2×3=6 2×48=96 96×6=576

5․ Եթե Աննայի մտապահած թվից հանենք 20, իսկ Սոնայի մտապահած թվին գումարենք 40, կստանանք հավասար թվեր։ Որքանո՞վ է Աննայի մտապահած թիվը մեծ Սոնայի մտապահած թվից։ 40-20=20

6 Եթե Գոհարի մտապահած թիվը մեծացնենք 120-ով, իսկ Լուսինեի մտապահած թիվը փոքրացնենք  100-ով, ապա կստանանք հավասար թվեր։ Որքա՞ն է Լուսինեի ու Գոհարի մտապահած թվերի տարբերությունը։ 120-100=20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s