Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը

1․Հաշվի՛ր՝ օգտվելով բազմապատկման տեղափոխական հատկությունից։

2071850

  718  1436 
   20    50 
  000  0000 
1436  7180  
14360 71800 
            
            
            

806050

  80    480 
 X60    x50 
  00     00 
480   2400  
4800  24000 
            
            
            

30245020

  30        
 X24  3600  
 120    20  
 60    000  
 720  7200  
      7200  
            
     720    
    x 50    
     000    
   3600     

404825

  48  1920  
 X40    25  
  00  9600  
192  3840   
1920 48000  
            
            
            

407050

  70     2800
 x40       50
  00     0000
280    14000 
2800   140000
             
             
             

50424020

  50  2100  
 x42    40  
 100  0000  
200  8400   
2100 84000  
            
            
            

2․Դի՛ր փակագծերն այնպես, որ վերականգնվի հավասարությունը։

840+(200-280-80)=840

550-(370-400:20)=200

700-(700-600)5=200

600-300+(800:4)=100

3. Խնձորով բարձած մեքենայում արկղերը դասավորված են 4 շարքով, յուրաքանչյուրում՝ 6 արկղ։ Այդպիսի շարքերով արկղերը 5 շերտով դասավորված են իրար վրա։ Հայտնի է նաև, որ մեկ արկղ խնձորի զանգվածը 20կգ է։ Որքա՞ն է մեքենայում բարձաձ ամբողջ խնձորի զանգվածը։ 5×4=20 20×20=400

4. Համերգային դահլիճում 5 շարքով տեղադրված են 9-ական նստատեղ ունեցող նստարան։ Յուրաքանչյուր շարքում 6 նստարան է։ Ընդամենը քանի՞ նստատեղ կա այդ դահլիճում։ 9×5=45 45×6=270

5. Եռանկյան մի կողմը 44մմ է, իսկ մյուս երկու կողմերի գումարը 104մմ է։ Հաշվի՛ր այդ եռանկյան պարագիծը։ 2×44=88 104+88=192

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s