Սեպտեմբերից-դեկտեմբերի հաշվետվությունը

Մենք սեպտեմբերից- դեկտեմբեր կատարեցինք տարբեր դասեր։ Սա իմ բլոգի մայրենիի բաժինն է, ես այտեղ հավաքում եմ իմ մայրենիի դասերը, դա իմ ամբողջ սեպտեմբերից-դեկտեմբեր ամիսների արած աշխհատանքներներն են: “Ես աշնան մասին”՝ սա էլ այդ հղումը։ Ուսումնական աշուն նախագծի ընթացքում կատարեցինք տարբեր առարկաներ՝ մայրենի, մաթեմատիկա, ռուսերեն, անգլերեն, հայրենագիտություն, բնագիտություն և այլն։ Ես մասնակցել եմ Սահյանական նախագծին։ Նաև ես մաստակցել եմ Իսահակյան նախագծին։ Ես մասնագկցել եմ չորս ամիսների ֆլեշմոբերին։ Ես մասնակցել եմ Սեբաստացու օրեր հանելուկներին։ Ինձ ամենաշատը դուր եկավ “Ծիրանի ծառը” պատմվածքը։

Ուսումնական առաջին շրջանի անփոփում

Այս ուսումնական շրջանում մենք արել ենք շատ դասեր նաև մաթեմատիկայից։ Մենք մաթեմատիկայից անցել ենք «բաց բեկիալ և փակ բեկիալ միևնույն կարգի գործողությունները տարբեր արտահայտություններով» թեմաները և այլն։ Ես մասնակցել եմ բոլոր ամիսների ֆլեշբոբերին։ Սա էլ իմ մաթեմատիկաի բաժնի հղումը։

Русский


С сентября по декабрь у нас было множество проектов по русскому языку. Ознакомьтесь с моими работами в рамках выполненных мною проектов:

Больше всего мне понравился проект Проект «Моя любимая Родина»

English

I have been doing these projects from September to October

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s