Հայոց լեզու Առաջադրանք-13-18

13-տրված բառերում որ՞ տառերով (նշաններով ) է գրվել է հնչյունը։

Էջ-է, Էի-է, Էգ-է, Էքսկուրսիա-է, Կես-ե, Սեր-ե, Տեր-ե, Հավերժ-ե, Բազե-ե, Րոպե-ե

14-Տրված բառերում ո՞ր տառերով (նշաններով) է գրվել o հնչյ

Օր-օ, օգուտ-օ, օտար-օ, օղակ-օ, մորեխ-ո, նոր-ո, կտոր-ո, սովորել-ո, պահածո-ո, եորեկո-ո, կինո-ո։

15-Տրված բառերում ե և ո տառերն ինչպե՞ս են կարդացվում

Ա․ Եղանակ-ե, երազ-ե, երամ-ե, երկիր-ե, երդում-ե , եռալ-ե, եղնիկ-ե։

Բ․ Ոզնի-ո, ող-ո, որս-ո, ոսկոր-ո, ոստ-ո, որակ-ո, ոտք-ո

ունը:


16-Տրված բառերում և տառն ինչպես է գործածվում

Ա-Հարևան- էվ, սևան-էվ, հևալ-էվ, տերև-էվ, կեղև-էվ, թև-եվ, սև-էվ։

Բ-նաև-եվ, թեև-եվ, և-յէվ։

17-Տառերը կարդա այնպես, ինչպես հնչում են։

Հայերենն ունի եռեսունինը տառ եռեսունվեց հնչյուն․

Ա-Որ տառերն են նույն հնչյունն արտահայտում- ե, և։

Բ- Որ տառերն են մեկից ավելի հնչյուն արտահայտում-ո, և , ե։

18-Տրված մտքերից որն ես ճիշտ համարում։

Ա-Հնչյունն ու տառը նույն բաներն են, դրանք իրարից չեն տարբերվում։

Բ-Հնչյունն ու տառը տարբեր բաներ են․ Հնչյունըը լսվում և արտասանվում է,

իսկ տառը գրվում ու կարդացվում է։

Գ-Տառը հնչյունի նշանն է։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s