Դասարանական աշխատանք

21, 23, 24

21)1.բ,գ,դ, զ,թ,ժ,լխ,ծ,կ,հ,ձ,ղ,ճ,մ,յ,ն,շ,չ,պ,ջ,ռ,ս,վ,տ,ր,ց,փ,ք,ֆ․ սրանք բաղաձայն հնչյուններ են։

2.Ա, է, ը, ի, օ, ու․ սրանք ձայնավոր հնչյուններ են։

23)Արմատ-ա, ր, մ, ա, տ․ երերալ- յ,է,ր,է, ր,ա,լ․ երազ-յ,ե,ր,ա,զ․ որոտ-վ,օ,ր,ո,տ․ տերև-տ,ե,ր, ե,վ․ որոշում- վ,օ, ր,ո,շ,ու, մ․ Երևեի-յ, է, ր, ե, վ, ե, լ, ի

24)Երիտասարդ — 9տ, 10հ
Ոլոռ — 4տ, 5հ
Ողնաշար — 7տ, 8հ
Հրշեջ — 5տ, 5հ
Գրքույկ — 6տ, 6հ
Բարև — 4տ, 5հ
Կարևոր — 6տ, 8հ
Բաճկոն — 6տ, 6հ
Ոտք — 3տ, 4հ
Երամ — 4տ, 5հ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s