Մաթեմատիկա

Տնային առաջադրանքներ

1․ Գտեք արտադրյալը

314 25

             
   x324      
     25      
 + 1620      
   648       
   8100      
             
             

189563

             
   x563      
    189      
    767      
 +4504       
  563       
 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    02107      
             

1239571

             
   x1239     
     571     
    1239     
 + 8673      
  6195       
  697469     
             

9584657

             
   X9584     
     657     
   67088     
 + 4920      
 57504       
 5866688     
             

2 Աստղանիշների փոխարեն գրե՛ք բաց թողնված թվանշանները:

    
x28 
  3 
 84 
    

(34+6)5=150

     
 X17 
   8 
 136 
     

3. Փակագծերը տեղադրե՛ք այնպես, որ ստացվի հավասարություն:

8(6+27)=160

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s