Էսօր ուրբաթ է պաս է

Էսօր ուրբաթ է, պաս է,
Դե, հե, զնգը, զնգը, դե, հե, ջան,
Սրտիկ արծաթե թաս է,
Դե, հե, զնգը, զնգը, դե, հե, ջան,Էսօր ուրբաթ է, պաս է,
Դե, հե, զնգը, զնգը, դե, հե, ջան,
Սրտիկ արծաթե թաս է,
Դե, հե, զնգը, զնգը, դե, հե, ջան,
Աշուն եկավ ցողալեն,
Դե, հե, զնգը, զնգը, դե, հե, ջան,
Ծառի թըփեր դողալեն,
Դե, հե, զնգը, զնգը, դե, հե, ջան
Ջան, ջան, ջան, ջան
Ջուր կուգա վերին սարեն,
Սարն ոլորելեն,
Կթափի մարմար քարեն,
Կաթ-կաթ ծորելեն
Կռունկ կանչեր սարերուն,
Դե, հե, զնգը, զնգը, դե, հե, ջան,
Ղարիբ տղեն երերուն,
Դե, հե, զնգը, զնգը, դե, հե, ջան,
Եկել եմ ու ճար չունեմ
Դե, հե, զնգը, զնգը, դե, հե, ջան,
Մեռնելու հնար չունեմ
Դե, հե, զնգը, զնգը, դե, հե, ջան,
Էսօր ուրբաթ է, պաս է,
Դե, հե, զնգը, զնգը, դե, հե, ջան,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s