Նոյեմբերի 11 Մայրենի

 1. Նորից կարդա՛ Ավ. Իսահակյանի  «Կյանքից թանկ բանը» առակը:
 2. Գրի՛ր բոսոր, պարիկ, դալկահար, խորհել, ստրուկ բառերի հոմանիշները:

բոսոր-կարմիր, պարիկ-հավերժահրաս, դալկահար-դալկադեմ, խորհել-մտածել, ստրուկ-անազատ։

 1.  «Առանց թռիչքի կյանքը գին չունի…» :  Բացատրի՛ր այս նախադասությունը:

Այս նախադասության մեջ է ամբողջ առակի իմաստը։ Այն նշանակում է, որ թռչունի համար առանց թևերի կյանքը գին չունի։

 1. Առակի միջից դո՛ւրս գրիր պարիկ բառի հոմանիշները(դրանք մի քանիսն են):

Նազելի, Քնքուշ

 1.  Գտի՛ր ստեղծագործության  բանալի բառը (հիմնական ասելիքը մեկ բառով ներկայացրո՛ւ):

ազատություն

 1. Դալկահար, թանկագին, անպատճառ, խնդագին, լուսեղեն, նազելի  բառերը բաղադրիչների բաժանիր և նշի՛ր տեսակը ըստ կազմության:

 1. Դալկահար — դալուկ + ա + հար — բարդ, հոդակապով
 2. Թանկագին — թանկ + ա + գին — բարդ, հոդակապով
 3. Անպատճառ — ան + պատճառ — նախածանցավոր
 4. Խնդագին — խինդ + ա + գին — բարդ, հոդակապով
 5. Լուսեղեն — Լուս + եղեն — Վերջածանցավոր
 6. Նազելի — նազ + ելի — վերջածանցավոր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s