Տնային աշխատանք

Անկյուններ և նրանց չափումը

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

1․ Ի՞նչ է անկյունը։

Մեկ կետից դուրս եկող երկու ճառագայթներով կազմված պատկերը
կոչվում է անկյուն։

2․ Ո՞րն է անկյունների չափման միավորը։

Անկյունը չափում են աստիճանով

3․ Քանի՞ աստիճան է ուղիղ անկյունը։

Ուղիղ անկյունի աստիճանը 90°

4․ Քանի՞ աստիճան է փռված անկյունը։

Փռված անկյունը 180°

5․ Ինչպիսի՞ անկյունն է կոչվում սուր անկյուն։

Ուղիղ անկյունից փոքր անկյունը կոչվում է սուր անկյուն։

6․ Ինչպիսի՞ անկյուննէ  կոչվում բութ անկյուն։

Այն անկյունը, որը մեծ է 90°աստիճանից կոչվում է բութ անկյուն  

7․ Ո՞ր ուղիղներն են կոչվում ուղղահայաց ուղիղներ։

Այն ուղիղները, որոնց հատումից առաջանում է ուղիղ անկյուն, կոչվում են ուղղահայաց ուղիղներ։  

8 Կառուցե՛ք որևէ անկյուն։ Անկյան մեջ նշե՛ք որևէ կետ և հատվածով այն միացրե՛ք անկյան գագաթին։ Քանի՞ անկյուն է ստացվում։

9 Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե փռված անկյունը նրա գագաթից սկիզբ առնող ճառագայթով բաժանենք երկու հավասար մասերի։

10 Ինչպիսի՞ անկյուններ կստացվեն, եթե բութ անկյունը նրա գագաթից սկիզբ առնող ճառագայթով բաժանենք երկու հավասար մասերի։

Կստացվի երկու սուր անկյուն։

11 Ուղիղ անկյունը բաժանել են երկու մասերի այնպես, որ նրանցից մեկը երկու անգամ մեծ է մյուսից։ Գտե՛ք այդ անկյունների մեծությունները։

Կստացվի 60°անկյուն, 30° անկյուն։

12 Կատարե՛ք գործողությունները

739   (296-18) – (644-600)   2 = 206354

                     
                     
 1)29618=278 4)44x2=88
                     
 2)644600=44 5)20644288=
                     
 3)739        =206354 
 x278                
 5912                
5173                 
1478                  
206442                
                     
                     
                     
                     
                     
                     

3680:20-(394-90):2= 32

                     
1)39490=304          
                     
2)3680:20=184         
                     
3)304:2=152           
                     
4)184152= 32         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

13. Եթե տրված թիվը նախ բազմապատկենք 27-ով, ապա ստացված արդյունքին գումարենք 5, կստանանք 5։ Ո՞րն է այդ թիվը։

27×0+5=5

14 AB հատվածը C և D կետերով բաժանված են  AC, CD և DB երեք մասերի։  AC հատվածն ունի 18մմ երկարություն, CD հատվածը ՝ 15մմ-ով ավելի, քան AC-ն, իսկ  DB հատվածը՝ 7մմ-ով ավելի, քան AC և CD հատվածների երկարությունն երի գումարը։ Որքա՞ն է  AB հատվածի երկարությունը։

  1. 18+15= 33(մմ)CD
  2. 18+33+7= 51(մմ) DB
  3. 33+18+51= 109(մմ)AB

15 Գործվածքի կտորի երկարությունը 48մ էր։ Նրանից 7 անգամ կտրել են 3-ական մետր։ Քանի՞ մետրով է ամբողջ կտորի երկարությունը մեծ մնացորդի երկարությունից։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s