Հայոց լեզու

68-72

68-Որովհետև նրանք նույն բառն են բայց տարբեր իմաստն ունեն։

69-կարճ, երկար չէր, խոնարհ էր, իջեցներ, կողպեքի, ծածկի։

70-1-ինչեր 2-ինչ 3-ինչեր 4-ինչը 5- 6-ինչ 7-ինչեր 8-ինչեր 9-ով 10-ովքեր 11-ինչ 12-ինչեր 13-ինչեր

71-1-մեկից ավել 2-մեկ հատ 3-մեկ հատ 4-մեկից ավելի 5-մեկից ավելի 6-մեկ հատ 7-մեկից ավելի 8-մեկ հատ 9-մեկ հատ 10-մեկից ավելի։

72-1-քամին էր 2-քամիներ 3-պարեր 4-պար էր 5-սպիտակ են 6-սպիտակեն 7-փակեն 8-փակ են 9-համ էր 10-համեր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s