Դասարանում

Առ 73. Մատի վրա խաղացնում է- օգտագործում է, շփոթեցնում է։

Սիրտը դող ընկավ-վախեցավ։

մազերը բիզ-բիզ է կանգնել-զարմանալ։

մատ-փոքրիկ։

ձեռ ու ոտից ընկած մի մարդ-հիվանդ, տկար։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s