Դեկտեմբերի 13. Մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեություն

1.Գտի՛ր 325 և 118 թվերի տարբերությունը։

1)207

2)217

3)227

4)443

2․ Ինչի՞ է հավասար ամենամեծ քառանիշ թվի և ամենափոքր եռանիշ թվի տարբերությունը։

1)8999

2)9899

3)1988

4)1899

3․ Ո՞րն է այն վեցանիշ թիվը, որի տասնավորը 1 է, հազարավորը և միավորը՝ 4, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 3։

1)333414

2)433314

3)413433

4)334314

4․Ո՞ր շարքի բոլոր թվերն են պատիկ 5-ին․

1)125,124,145,160,30

2)125,135,25,30,160

3)126,145,160,30,25

4)250,125,60,17,27,75

5․ Քանի՞ գրամ է 1/5 կիլոգրամը։

1)200

2)150

3)120

4)220

6․ Գտի՛ր թիվը, որը 8-ի բաժանելիս ստացվում է 5 և 3 մնացորդ։

1)45

2)41

3)43

4)42

7. 6785 < 67*5 արտահայտության մեջ աստղանիշի փոխարեն ո՞ր թվանշանը պետք է գրել, որ ստացվի ճիշտ անհավասարություն:

1)7

2)9

3)6

4)0

8․Գտի՛ր 5կմ 120մ — 750մ տարբերությունը։

1)4կմ 370մ

2)4կմ 290մ

3)4կմ 260մ

4)5կմ 270մ

9․Ընտրի՛ր այն պատասխանը,որը 5ժամ 15րոպե 120վարկյանը արտահայտում է րոպեներով։

1)22

2)240

3)318

4)317

10․ Ջրավազանում կար 2800 լիտր ջուր։ Այգին ջրելու համար օգտագործվեց դրա 2/7 մասը։ Քանի՞ լիտր ջուր մնաց ջրավազանում։

1)2200

2)2500

3)2000

4)1800

11․Քանի՞ բաժանարար ունի 16 թիվը։

5

12․ Ուղղանկյան երկարությունը 24 սմ է, իսկ լայնությունը կազմում է նրա 2/3-րդ մասը։ Գտի՛ր ուղղանկյան պարագիծը։

24։3×2=16 (24+16)x2=80

13․Պարկում կա 5 կարմիր, 9 դեղին և 10 կապույտ մատիտ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ մատիտ պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե մեկը լինի կապույտ։

9+5+1=15

14․ Հաշվի՛ր (2018-2):4 + 12 արտահայտության արժեքը։

1.2018-2=2016 2.2016:4=504 3.504+12=516

15.Պաղպաղակն արժի 300 դրամ: Արան այդպիսի 8 պաղապաղակ գնելու համար վճարեց 5000 դրամ: Վաճառողը որքա՞ն պետք է վերադարձնի:

1.300×8=2400 2.5000-2400=2600

16․Երեք հաջորդական թվերի գումարը հավասար է 216-ի։Գտի՛ր այդ թվերը։

216:3=72 72-1=71 72+1=73

17.Ուղղանկյան մի կողմը 6սմ է, իսկ մյուս կողմը այդ կողմի կրկնակին է: Գտի՛ր այն քառակուսու կողմը, որի պարագիծը հավասար է այդ ուղղանկյան պարագծին:

6×2=12 12+6=18 18×2=36 36:4=9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s