Հայոց լեզու 5 տանը

96-Ա)-աստղիկ, արկղիկ, թիթեռիկ, թերթիկ, գետակ, նավակ, դռնակ, թռչնակ, խուզուկ, գառնուկ

Բ)-հայրիկ, մայրիկ, տատիկ, պապիկ, քաղցրիկ, անուշիկ, որդյակ, տաքուկ, հարսիկ։

փոքրացրող իմաստ են տալիս։

97)

ա-մկնիկ-մկն-(մուկ)-իկ, մայրիկ-մայր-իկ, շնիկ-շն-(շուն)-իկ, փիսիկ-փիսո-իկ, գեղեցիկ-գեղեց-(սիրուն)-իկ, փոքրիկ-փոքր-իկ, սիրունիկ-սիրուն-(գեղեցիկ)-իկ, թիթեռնիկ-թիթեռն(թիթեռ)-իկ, ծիտիկ-ծիտ-(թռչուն)-իկ, տոտիկ-տոտ-(ոտք)-իկ, մատիկ-մատ(մարմնի մաս)-իկ։

բ-գնդակ-գնդ-(գունդ)-ակ, գետակ-(գետ)-ակ, առվակ-առվ-(առու)-ակ, որդյակ-որդյ-(որդի)-ակ, գուշակ-գուշ-(գուշակություն)-ակ, կտակ-կտ-(կուտակ)-ակ, բլր-(բլուր)-ակ, մահակ-մահ-ակ։

գ-գայլուկ-գայլ-ուկ, գառնուկ-գառն-(գառ)-ուկ, ձագուկ-ձագ-ուկ, ձիուկ-ձի-ուկ, մարդուկ-մարդ-ուկ, պոչուկ-պոչ-ուկ։

98-բլրակ-բլուր, ձկնիկ-ձուկ, տնակ-տուն, հանում ենք փոքրիկ բառը, հանում ենք պստլիկ բառը, ձվիկ-ձու, ամպիկ-ամպ։

99-ա)թափանցիկ, շրջիկ, մարտիկ, սիրտ ճմլիկ, ճանճ քշիկ:

բ)օրենակ, ճաշակ, ախորժակ, սահունակ, պահելակ, ընդունակ, մոլորակ, զիտակ, պատվիրակ, բռնակ։

գ)կտրուկ, դիպուկ, խուսափուկ։

100-հիվանդանոց, ծաղկանոց, մկանոց, Հայաստան, նստարան, Այբենարան, դասարան, դարբնանոց, հյուրանոց, զորանոց, Ռուսաստան, գործարան, կույսանոց, Ուզբեկիստան, հնդկաստան, թփարան, ծիրանանոց։

101-Ասորեստան, մորենի, բնակարան կամ տուն, հավանոց, դարբնոց, հյուղակ, գյուղակ։

102-Երևանցի, քաղաքացի, Վանեցի, մուշեցի, Աշտարակեցի, Արտաշատեցի, Դվինեցի, Կարսեցի, Գյումրեցի, Լոռեցի, Ամերիկացի, Նյու-Յորքցի, լոնդոնացի, սարեցի գյուղեցի։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s