Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում հայրենագիտություն առարկայից

Ես ուսումնական առջին շրջանում կատարաել եմ շատ հանձնարարություններ հայրենագիտություն առարկայից։ Հիմա իմ ամենասիրելին՝ Հայկ և Բելի մասին տեղեկություններ, իսկ մնացածին կարող եք ծանոթանալ իմ հայրենագիտության բաժնում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s