Հայոց լեզու

103-ծովահարս և ջրանկար, ժանգագույն և արծաթապատ, հողմաղաց և ջրածին, զորամաս և երկրագունդ։

104-ձեռք+ա+գիր, գեղեցիկ+ա+նկար, շուրջ+ա+զգեստ, սեր+ա+հոժար, դեղին+ա+կտուց, հոդ+ա+կապ։

105-Ա)-առեվտուր։ Բ)-դասաժամ։

106-ծանր-ծանր, զույգ-զույգ, չորս-չորս, խիստ-խիստ, արագ-արագ, բաց-բաց, թաց-թաց։

107-դանդաղ-դանդաղ, զույգ-զույգ, կամաց-կամաց։

108 -աման-մաման, մարդ-մուրդ, պարապ-սարապ, պակաս-պռատ, մանր-մունր, փոքր-մոքր, ոլոր-մոլոր, սուս-մուս

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s