Դասարանում

134-Արդեն, հաղորդել, արևմուտք, զվարթ, սաղարթախիտ, բրդոտ, ժողովուրդ, հերթ, օրիորդ, ընդունակ, արտաքին, չորրորդ, մարդկային, փարթամ։

135-վերջ, ողջ, նկարիչ, չղջիկ, վայրէջք, հաչոց, խոչընդոտ, թռչուն, թրջել, թռչել, միջև, ամբողջ, առաջին, աղջամուղջ։

142-Թոռնիկն արագ թռավ տատի գիրկը։

Միաժամանակ երեք գիրք է կարդում։

Մորդառատ անձրևը կտրվելու միտք չունի։

Հորթը տրտինգ տալով վազեց մոր մոտ։

143-Որթերի մեջ մի անծանոթ աղջիկ տեսա։

Որդերի պատճառով ձկնորդության չգնացի։

Շատ հաջող ավարտ մեր ձեռնարկը։

Հաչող շունը կծան չի լինում։

Երեխայի կտրիչ ատամները արդեն դուրս էին եկել։

Իմ բոլոր կտրիճ ընկերները հավաքվել էին այսօր։

144-Նստելու համար մի հարթ տեղ եմ գտնում։

Քամին ամբողջ հարդը բարձրացրել էր ու պտտում էր օդում։

Տարբեր ախտեր քայքայել էին իմ մարմինը։

Փոշիով ու աղտ էր ծածկված փողոցը։

Մի ուղտ էր քարավանից առանձնացել էր։

Քո արած ուխտը թանկ է բոլորիս համար։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s