Փետրվարի 28-Մարտի 4

ՈՒսումնական նախագիծ՝ Քերականական շաբաթ

Կրկնություն. կանոնավոր և մի շարք անկանոն բայերի անորոշ անցյալ (The Past Indefinite Tense) ժամանակը.

Անորոշ ապառնի ժամանակ (The Future Indefinite Tense), որն արտահայտում է  մտադրություն, որոշումը կայացնելու ժամանակը.

Էլէկտրոնային առաջադրանքներ՝

1, The Past Indefinite Tense

2, The Future Indefinite Tense

3, Անկանոն բայեր

Irregular verbs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s