Դասարանական

Վերևում համարյան երկնքի տակ, ծնվեցին ջրի կաթիլները։ Նրանք լեռների բարձրից, հողի միջից դուրս եկան ու․ լույսն իրենց մեջ, ցնծության թիթեռ իրենց վրա, կտկտալով իջան ցած։Լեռն ի վար, ծառերի կողքերով թփերի արանքներով, զարմանազան խատուտիկ խճաքարերի վրայով գալիս էին կաթիլները։ Ինչքան քաղցր եք,- ասում էին նրան մամուռները։