Դասարանական

Վերևում համարյան երկնքի տակ, ծնվեցին ջրի կաթիլները։ Նրանք լեռների բարձրից, հողի միջից դուրս եկան ու․ լույսն իրենց մեջ, ցնծության թիթեռ իրենց վրա, կտկտալով իջան ցած։Լեռն ի վար, ծառերի կողքերով թփերի արանքներով, զարմանազան խատուտիկ խճաքարերի վրայով գալիս էին կաթիլները։ Ինչքան քաղցր եք,- ասում էին նրան մամուռները։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s