Read about Easter(Կարդանք Զատիկի մասին)

Easter is usually in April or May. It is a religious holiday. It celebrates the rebirth of Jesus. At Easter, many people like painting eggs in bright colours. In England children play a game of rolling eggs down a hill. Many children go on an egg hunt, looking for hidden Easter eggs! People eat lots of chocolate eggs and chocolate bunnies. In … Continue reading Read about Easter(Կարդանք Զատիկի մասին)

Մթնոլորտի խոնավությունը: Մառախուղ և ամպեր

Մթնոլորոտի խոնավությունը: Աշխարհագրական թաղանթի բոլոր ո­լորտներում, այդ թվում և՝ մթնոլորտում, միշտ ջուր կա: Մթնոլորտում ջուրն առաջանում է Երկրի մակերևույթի տարբեր մասերից կատարվող գոլոր­շացման շնորհիվ: Գոլորշացումը տեղի է ունենում ջրային ավազաններից, հողից, բույսե­րից և այլն: Այս պրոցեսն ընթանում է միշտ, բայց տարբեր չափով: Ինչքան տվյալ մակերևույթը շատ է տաքանում Արեգակից, այնքան գոլորշացումը  մեծ է: Այսպիսով՝ ջերմաստիճանը բարձրանալիս ավելանում է օդում … Continue reading Մթնոլորտի խոնավությունը: Մառախուղ և ամպեր

Խիղճը

Մայրս ամբոջղովին խղճահարության մարմնավորում է։ նա միշտ բարին է ցանկանում իր բոլոր ծանոթներին և հարազատներին։ Լավատես է ու բարության ջատագով։

Հայոց Լեզու 5

176-Իշանություն, բժշկություն, բացում, ուսուցում, ճեղք, պահում, հյուսք, բան, գրող, գործիք, զգացում, հարցում։ 177-Քաջություն, մեծություն, գեղեցկություն, հատկություն, հասարակություն, հարմարություն, դեղնություն, գունատություն, հնչեղություն, շքեղություն, պերճություն, խեղճություն, տկարություն։ 179-Ա-գոյականներ, Բ-Անուններ 180-Ա-հասարակ գոյականներ, Բ-Հատուկ գույականներ, անվանումները կոչվում են հատուկ գոյականներ։