221.Լեռնային, խոտավետ, հավերժական, կենդանական, մշուշապատ, վայրի, մորուքավոր, բարձր, անպատչելի։

224-Ա-դրական, Բ-բաղդատական, Գ-գերադրական։ Որովհետև դրանք համեմատոմ են ածականները։

225-Ամեից վատ, ամենագեղեցիկ, ամենաբարձր, ամենից ազնիվ, ամենահզոր, ամենաահեղ, ամենից համեստ, հնագույն, ամենածանր, լուրջագույն, ամենախոշոր։

226-մեծագույն, ամենամեծ, ամենիցմեծ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s