Լրացուցիչ առաջադրանքների փաթեթ (5-րդ դասարան)

Խմբագրելի… 1. 5-5 , 3-4 2-24, 7, 6 3-4, 0 4-4, 5-1/5, 3/5

Տես այստեղ

Խնդիրներ տարիքների վերաբերյալ։ Սիրելի սովորողներ, կազմեք  տարիքների  վերաբերյալ  խնդիրներ։

11.  45 տարի անց Գաբրիելայի տարիքը իր ներկայիս տարիքից 4անգամ մեծ կլինի։ Քանի՞ տարեկան է նա այժմ։ 15

10․ Խանութպանը պետք է 28 մետր ժապավենը բաժանի 2 կտորի այնպես, որ կտորներից մեկը մյուսից 8 մետրով երկար լինի: Կտորներից յուրաքանչյուրը քանի՞ մետր կստացվի:

18, 10

9․ Հինգ աշակերտ որոշեցին միավորել իրենց դրամները և պարզվեց, որ բոլորով միասին ունեն 1100 դրամ։ Մեկ կարկանդակը խանութում արժե 230 դրամ։ Կարո՞ղ է արդյոք նրանցից յուրաքանչյուրը գնել մեկ կարկանդակ։ ոչ

8․ Երկու տուփում միասին կա 37 մատիտ: Պարզել, թե որքա՞ն մատիտ կա տուփերից յուրաքանչյուրում, եթե հայտնի է, որ առաջին տուփում կա երկրորդ տուփի մատիտների քանակի կեսից 4-ով ավելի մատիտ: 15, 22

7․ Քանի՞ այնպիսի բնական թիվ կա, որին հաջորդում է միանիշ թիվ։ 90

6․ Մի շարքում կանգնած են Անին, Դավիթը, Սյուզին, Նարեկը և Արենը: Անին գտնվում է Սյուզիից ձախ, բայց Նարեկից աջ: Նարեկն ու Արենը իրար կողք կանգնած չեն, իսկ Դավիթը չի գտնվում ո՛չ Նարեկի կողքը, ո՛չ Արենի կողքը, ո՛չ էլ Անիի կողքը: Ի՞նչ հերթականությամբ են կանգնած նրանք: Ն, ԱՆ, Ար, Ս, Դ

5․  Աղբյուրի մոտ գտնվող ճամփորդն ունի 7 և 5 լիտր տարողությամբ դույլեր: Օգնեք նրան ստանալ ճիշտ 3 լիտր ջուր:

4․  Արմենը Կարենից 13 հատով ավելի մանդարին ունի: Նա իր մանդարիններից 3 հատը տվեց Կարենին: Այժմ Արմենը Կարենից քանի՞ հատով ավել մանդարին ունի:7

3․ Ունենք 7 և 11 րոպեանոց երկու ավազի ժամացույց։ Հայտնի է, որ ձուն խաշվում է 15 րոպեում։ Ինչպես ճիշտ չափել ձուն խաշելու ժամանակը այս երկու ժամացույցներով։ 11-7=4 4+11

2․ Եղբայրը քրոջից 6 րոպե ուշ դուրս եկավ տանից, և որպեսզի հասնի քրոջը, քայլեց մեկուկես անգամ ավելի արագ, քան քույրը։ Իր դուրս գալուց քանի՞ րոպե անց եղբայրը հասավ քրոջը։ 4

1․ Հնարավո՞ր է արդյոք գտնել երեք իրարից տարբեր բնական թվեր այնպես, որ դրանցից ցանկացած երկուսի գումարը լինի պարզ թիվ։

Օգտագործված գրականություն․

Գևորգ Հակոբյան և Գայանե Բեդիրյան «Թվաբանական խնդիրների ժողովածու»

Արմեն Հակոբյան և Նորայր Խրիմյան «Տրամաբանական խաղեր»

Մաթեմատիկայի օլիմպիադաների խնդիրներից

Մաթեմատիկայի 5-րդ դասարանի դասագրքի լրացուցիչ խնդիրները

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s