Երրորդ ուսումնական շրջանի ամփոփում բնագիտությունից

Մենք երրորդ ուսումնական շրջանի ընթացքում մենք ունեցել ենք շատ ֆլեշմոբերև նախագծեր։ Սա իմ բնագիտության բաժնի հղումը։ Ես տնկել եմ շատ ծառեր և ջրել դրանք։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s