Լրացուցիչ առաջադրանքների փաթեթ (5-րդ դասարան)

Խմբագրելի… 1. 5-5 , 3-4 2-24, 7, 6 3-4, 0 4-4, 5-1/5, 3/5 Տես այստեղ Խնդիրներ տարիքների վերաբերյալ։ Սիրելի սովորողներ, կազմեք  տարիքների  վերաբերյալ  խնդիրներ։ 11.  45 տարի անց Գաբրիելայի տարիքը իր ներկայիս տարիքից 4անգամ մեծ կլինի։ Քանի՞ տարեկան է նա այժմ։ 15 10․ Խանութպանը պետք է 28 մետր ժապավենը բաժանի 2 կտորի այնպես, որ կտորներից մեկը մյուսից 8 մետրով երկար լինի: Կտորներից յուրաքանչյուրը քանի՞ մետր կստացվի: … Continue reading Լրացուցիչ առաջադրանքների փաթեթ (5-րդ դասարան)

Խառը թվերի համեմատումը

Եթե  խառը թվերի ամբողջ  մասերը տարբեր են, ապա ավելի մեծ է այն խառը թիվը, որի  ամբողջ  մասն  ավելի մեծ է։ Օրինակ՝ 4712 < 5112, քանի որ 4 < 5 Եթե  խառը թվերի ամբողջ  մասերը նույնն են, ապա ավելի մեծ է այն խառը թիվը, որի  կոտորակային մասն  ավելի մեծ է։ Օրինակ՝ 4712 > 4112, քանի որ  4 = … Continue reading Խառը թվերի համեմատումը