ՀամարիչՀայտարար

Գումարեք կոտորակները։ 30120+42120=72/120 340+45=7/40 67+35=51/35 78+512 =31/24 Կատարեք կոտորակների հանում։ 130100-42100=88/100 1316-34=1/16 1013-37=31/91 1012-328=61/84 Կատարեք բազմապատկում․ 37.29=63/6 8‧519=40/19 Թիվը ներկայացրեք երկու սովորական կոտորակների արտադրյալի տեսքով․ 2718 1615 Կատարեք բաժանում։ 149։43=42/36 3։43=12/3 179:17=289/9 Աստղանիշի  փոխարեն  ի՞նչ  թիվ  գրելու  դեպքում  կստացվի   հավասարություն 3/25.*=9/7=225/21 *։3/25=9/7=225/21 Նարեկը պիցցան բաժանեց չորս հավասար մասի: Այնուհետև ստացված մասերից յուրաքանչյուրը նա բաժանեց երեք … Continue reading ՀամարիչՀայտարար

Սովորական կոտորակների հիմնական հատկությունները և նրանց հավասարության պայմանը

Դասարանական առաջադրանքներ 1․ Կոտորակների հավասարության պայմանի հիման վրա ստուգե՛ք, թե իրար հավասար են արդյոք կոտորակները․ 2․ Գրե՛ք յոթ կոտորակ, որոնցից յուրաքանչյուրը հավասար է -ի։ 3․ Տրված է  կոտորակը։ Գրե՛ք նրան հավասար այն կոտորակները, որոնց համարիչներն են՝ 8, 20, 12, 60։ 24/32 60/80 36/48 180/240 4․ Աստղանիշի փոխարեն տեղադրեք այն թիվը, որի դեպքում կստացվի հավասարություն։ 5. … Continue reading Սովորական կոտորակների հիմնական հատկությունները և նրանց հավասարության պայմանը

Մաթեմատիկա

Բաժինների գումարումը, սովորոական կոտորակներ Դասարանական առաջադրանքներ 1․ Կարդացե՛ք կոտորակները․  , , , , , 2․ Գրիր այն կոտորակը, որին հավասար է տրված բաժինների գումարը  =2/3 =5/2 =5/4 3․ Բաժինների գումարի տեսքով ներկայացրեք սովորական կոտորակը․   1+1+1+1+1/7   1+1+1/7   1+1+1/4  2+2+2+2+2/11 4․ Հաշվեք արտահայտության արժեքը․ =9/10 =76/18 =2/63 5․  Քանի՞ աստիճան է ուղիղ անկյան հինգ վեցերորդ մասը։ 75 … Continue reading Մաթեմատիկա

Բաժիններ

Բաժիններ Դասարանական առաջադրանքներ 1․ Գրե՛ք թվանշաններով․ Մեկ հինգերորդ   Մեկ տասնչորսերոդ Մեկ քսաներորդ 2․ Ուղղանկյան մասերի ո՞ր մասն է ստվերագծված։ 1                    1 -                                         -                     -      3                                         5                    15 3․ Քանի րոպե է՝ կես ժամը 30 մեկ երրորդ ժամը 20 քառորդ ժամը 15 -րդ ժամը 12 -րդ ժամը 5 -րդ ժամը 2 4․ Անոթում տեղադրվում է … Continue reading Բաժիններ

Առաջադրանքներ-Ամփոփում

Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․ա․ (72; 96); 3բ․  (90; 126); 3գ․  (108; 198); 2դ․  (125; 200); 5ե․  (175; 324); 1զ․  (40; 56; 72); 2է.  (120; 140; 189): 3Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․ա․ (88; 104); 2բ․  (85; 102); 17գ․  (31; 40); 1դ․  (140; 224); 7ե․  (45; 48; 81); 3զ․  (57; … Continue reading Առաջադրանքներ-Ամփոփում

Մաթեմատիկա Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։ (15,18) – 3(24,12) 12(180,6) 6(12,18) 6(15,35) 2(23, 46) 1(102, 60) 6(11, 121) 11(16, 39) 1(28, 56) 4(34, 48) 2(30, 74) 2(98, 46) 2

Դեկտեմբերի 9-10

Դասարանական առաջադրանքներ 1․ Առանց բաժանում կատարելու՝ գտե՛ք 101, 204, 340, 535, 821 թվերը 10-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդները։ 1, 2,  5, 1: 2․ Առանց բաժանում կատարելու՝ գտե՛ք 73, 241, 189, 700, 384, 445 թվերը 5-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդները։ 3, 1, 4, 4: 3․ 3, 87, 26, 839, 1000, 562, 98443, 380064, 235, 566678 թվերը բաժանե՛ք երկու … Continue reading Դեկտեմբերի 9-10

Դեկտեմբերի 13. Մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեություն

1.Գտի՛ր 325 և 118 թվերի տարբերությունը։ 1)207 2)217 3)227 4)443 2․ Ինչի՞ է հավասար ամենամեծ քառանիշ թվի և ամենափոքր եռանիշ թվի տարբերությունը։ 1)8999 2)9899 3)1988 4)1899 3․ Ո՞րն է այն վեցանիշ թիվը, որի տասնավորը 1 է, հազարավորը և միավորը՝ 4, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 3։ 1)333414 2)433314 3)413433 4)334314 4․Ո՞ր շարքի բոլոր թվերն են պատիկ … Continue reading Դեկտեմբերի 13. Մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեություն