Ուսումնական Ժամերգություն

Տերունական աղոթք Հայ՛ր մեր,  որ յերկինս ես,  սուրբ եղիցի անուն  Քո,  եկեսցէ արքայութիւն Քո,  եղիցին կամք Քո  որպէս յերկինս եւ յերկրի:    Զհաց մեր հանապազորդ  տո՛ւր մեզ այսօր.  եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր,  որպէս եւ մեք թողումք  մերոց պարտապանաց:    Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն,  այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն,  զի Քո է արքայութիւն … Continue reading Ուսումնական Ժամերգություն