Առաջադրանք

Մարդ- Գեղամ, Արեգ, Նիկա։ Գետ- Գավառագետ, Հրազդան գետ,  Արփա գետ։ Սար- Արարատ,Սիս, Արագած։ Քաղաք- Գավառ,  Սևան, Երևան։ Երկիր- Հայաստան, Ամերիկա, Ռուսաստան։ Մարզ- Գեղարքունիք, Արագածոտնի, տավուշ։ Գյուղ- Ոսկեհատ, Դդմաշեն, Մեղրաձոր։