Մաթեմատիկա 30.04.2020

Թվերը գրի՛ր թվանշաններով. ա) երեք հարյուր քառասունհինգ հազար չորս հարյուր տասնչորս -345414 բ) հինգ հարյուր յոթ հազար ութսունվեց -507086 գ) հարյուր տասներկու հազար քառասունմեկ -112041 դ) հարյուր հիսուներեք հազար չորս հարյուր քսանհինգ -153445   Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։ 4500 ։ 10  + (5000 : 100 + 5)   x 10 = 1000 6300 : 63 :  (400 … Continue reading Մաթեմատիկա 30.04.2020

Մայրենի 30.04.2020

ԵՐԿՐՈՐԴ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆՍ ԴԵՊԻ ԼՈՒՍԻՆ Վերադառնալով Անգլիա՝ ես ինձ խոսք տվի, որ այլևս ոչ մի ճանապարհորդություն չկատարեմ, բայց մի շաբաթ էլ չանցավ, որ պետք եղավ կրկին ճանապարհ ընկնել: Բանը այն է, որ միջին տարիքի իմ մի հարուստ ազգականի խելքին չգիտեմ ինչու փչել էր, իբրև թե աշխարհում գոյություն ունի այնպիսի երկիր, ուր հսկաներ են ապրում: Նա ինձ … Continue reading Մայրենի 30.04.2020