Մաթեմատիկա Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։ (15,18) – 3(24,12) 12(180,6) 6(12,18) 6(15,35) 2(23, 46) 1(102, 60) 6(11, 121) 11(16, 39) 1(28, 56) 4(34, 48) 2(30, 74) 2(98, 46) 2