Դասարանում

134-Արդեն, հաղորդել, արևմուտք, զվարթ, սաղարթախիտ, բրդոտ, ժողովուրդ, հերթ, օրիորդ, ընդունակ, արտաքին, չորրորդ, մարդկային, փարթամ։ 135-վերջ, ողջ, նկարիչ, չղջիկ, վայրէջք, հաչոց, խոչընդոտ, թռչուն, թրջել, թռչել, միջև, ամբողջ, առաջին, աղջամուղջ։ 142-Թոռնիկն արագ թռավ տատի գիրկը։ Միաժամանակ երեք գիրք է կարդում։ Մորդառատ անձրևը կտրվելու միտք չունի։ Հորթը տրտինգ տալով վազեց մոր մոտ։ 143-Որթերի մեջ մի անծանոթ աղջիկ տեսա։ … Continue reading Դասարանում