Составьте словосочетания с глаголами.

Встретится — встретиться, освободится — освободиться, отразится — отразиться, вернутся — вернуться, веселится — веселиться, садится — садиться, чистится — чиститься, беспокоится — беспокоиться, ссорится — ссориться, проснутся — проснуться, познакомится — познакомиться. Спишите, вставьте пропущенные буквы. Надо было торопит…ся. Километра через два д…лина вдруг стала сужива…ся. Начали попада…ся глинистые сланцы. Ширина д…лины то суживае…ся метров до ста, то расширяе…ся более чем на километр. Ответвления реки образуют такой … Continue reading Составьте словосочетания с глаголами.

Լոռու մարզ

Լոռին գտնվում է Հայաստանի հյուսիսարևելյան մասում և սահմանակից է Վրաստանին: Լոռի անվանումն առաջին անգամ հիշատակվել է 11-րդ դարում, երբ Դավիթ I Անհողինը կառուցել է Լոռի բերդաքաղաքը, որը 1065 թվականին դարձել է Տաշիր-Ձորագետ թագավորության մայրաքաղաքը: Հետագայում Լոռի անվանումը տարածվում է ամբողջ շրջանի վրա և փոխարինում նախկին Տաշիր անվանը: Լոռու մարզկենտրոնը Վանաձորն է` Հայաստանի մեծությամբ 3-րդ քաղաքը: Այժմ Վանաձորը … Continue reading Լոռու մարզ

Կարծես թե դարձել եմ ես տուն…

Կարծես թե դարձել եմ ես տուն,Բոլորն առաջվանն է կրկին,Նորից դու հին տեղը նստում,Շարժում ես իլիկը մեր հին: Մանում ու հեքիաթ ես ասում,Մանում ես անվերջ ու արագ,Սիրում եմ պարզկա քո լեզուն,Ձեռներըդ մաշված ու բարակ։ Նայում եմ, մինչև որ անզորԳլուխըս ծնկիդ է թեքվում,Նորից ես մանուկ եմ այսօր,Դրախտ է նորից իմ Հոգում։ Արևը հանգչում է հեռվում,Գետից բարձրանում է … Continue reading Կարծես թե դարձել եմ ես տուն…