Բեկյալ, բեկյալ գծի երկարություն 1․ Ինչպիսի բեկյալ է նկարված։ Փակ 2․ Տարբերակներից որում է պատկերված ինքնահատվող բեկյալ։ Պատկեր 1․ Պատկեր 2․ V Պատկեր 3․ 3․ Գտնել ABCDE բեկյալի երկարությունը, եթե AB=11սմ, BC=5 սմ, CD=8 սմ, DE=14 սմ: Լուծում՝ ABCDE= DE+AB + CD+BC=14+11+8+5=38 Պատասխան՝ 38 4.  Գտնել ABCD բեկյալի երկարությունը՝ արտահայտված սանտիմետրով։ Եթե AB=20դմ, BC=50 դմ, … Continue reading