Միևնույն կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ Գումարումն ու հանումը միևնույն կարգի գործողություններ են։ Բազմապատկումն ու  բաժանումը նույնպես միևնույն կարգի գործողություններ են։ Բազմապատկումն ու բաժանումը ավելի բարձր կարգի գործողություններ են համարվում, քան գումարումն ու հանումը։ Միևնույն կարգի գործողությունների կատարման կարգը․ Հաշվի՛ր 2184-725+96542-7205=                      1) -2184    2)-96542       725       7205      1459      89337                                                3)+89337                 1459                10796                                 1000:4-8x200=                       1)-10004     2) x200     100250        8    -            160                                                                     3) -250                  160                 90                                                                           215 4:20 30=                                                    X205   X30                 4    20               820    00                     60                      600                                       820600                  6001                    220                                                                                                                 8592-657+124567-7025=                                                  -8592    -124567         657       7025         7935     117542                                                             117542                    7935                 125477                                                                                                                                                                                     5100:6 40:200=                                                   51006    2004           48  860  20 50           30        0             30                        0                                               -860                      50                     000                    +31                      310                                                              33600:60:70 22=176                                                                              3360060                 300  560                360        56070        360        5608            0         0                                                         22                    X  8                     176                                                                

Գետեր և լճեր

Երկրի մակերևույթի վրա թափվող մթնոլորտային տեղումների մի մասը՝ գոլորշիանում, իսկ  մնացածը սկսում է հոսել փոքր առվակների տեսքով, որոնք միանալով իրար, կազմում են գետակներ և գետեր:   Գետը ջրային համակարգ է, որն ունի իր առանձին մասերը: Գետերը, լճերը,  աղբյուրները համարվում են ցամաքային ջրեր: Երկրի մակերևույթի այն ձգված գոգավորությունը, որի ցածրադիր մասով հոսում է գետը, կոչվում է գետահովիտ, իսկ գետահովտի … Continue reading Գետեր և լճեր