Գումարման տեղափոխական հատկությունը

1․ Հաշվի՛ր՝ օգտվելով գումարման տեղափոխական հատկությունից։ 393+600+7+3000=393+7+600+3000=400+3600=4000 12000+6214+8000=12000+8000+6214=26214 6480+224+500+20=6480 +500+224+20=7224 375+600+25+300=600+375+300+25= 796+200+4+450=796+200 +50+4+4=1052 38000+6550+2000=38000+2000+6550=64550 42300+142+2000+700=42300 +2000+700+142=63140 750+2807+880+250=+2807+880+750+250=3801 2. Կատարի՛ր գործողությունները։ 90կմ+234կմ+210կմ= 234կմ+210կմ+90կմ=544 8կմ 250մ-3կմ= 8կմ 250մ-3կմ=5կմ 250մ 6կմ420մ+3կմ200=3կմ 200մ+6կմ420մ=9կմ 620մ   6կմ700մ+300մ= 300մ+6կմ700մ=7 կմ   30կմ+352կմ+170կմ= 352կմ+170կմ 30կմ=552կմ 8կմ420մ-210մ= 8կմ420մ-210մ=8կմ 210մ 5կմ385մ+7կմ400մ= 7կմ400մ+5կմ385մ=12կմ 785մ 8կմ200մ+800մ= 800մ+8կմ200մ=9կմ 3․ Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերից մեկը 48մմ  … Continue reading Գումարման տեղափոխական հատկությունը