Մայրենի

Ի՛նքդ ստուգիր նախորդ շաբաթվա վերջում գրած դասարանական աշխատանքը, համեմատի՛ր  քո գրածի հետ: Սովորի՛ր այս բառերի գրությունը: Կետերը փոխարինի՛ր  ձ, ծ կամ ց տառերով: Փորձ, հարցում, բարձունք, ուրց, լացակումած, ընթերցել, քաղցրություն, լռակյաց, հանդիպակաց, լվացք, գնացք, նստվածք, նրբանցք:      Կետերը փոխարինի´ր  ջ, ճ կամ չ տառերով: Վերջ, ողջ, նկարիչ, չղջիկ, վայրէջք, հաչոց, խոչընդոտ, թռչուն, թրջել, թռչել, միջև, մինչև, ամբողջ, առաջին, աղջամուղջ (վերջալույս, մթնշաղ): Իսկ հիմա այս երկու շարքի  բառերով պատմությո՛ւն … Continue reading Մայրենի