Տնային աշխատանք

Անկյուններ և նրանց չափումը Դասարանական և տնային առաջադրանքներ 1․ Ի՞նչ է անկյունը։ Մեկ կետից դուրս եկող երկու ճառագայթներով կազմված պատկերըկոչվում է անկյուն։ 2․ Ո՞րն է անկյունների չափման միավորը։ Անկյունը չափում են աստիճանով 3․ Քանի՞ աստիճան է ուղիղ անկյունը։ Ուղիղ անկյունի աստիճանը 90° 4․ Քանի՞ աստիճան է փռված անկյունը։ Փռված անկյունը 180° 5․ Ինչպիսի՞ անկյունն է … Continue reading Տնային աշխատանք

Տնային աշխատանք հայրենագիտություն

Գրիգոր Լուսավորիչ և Խոր Վիրապ Հայաստանը առաջինն էր, որ 301 թվականին Քրիստոնեությունը հռչակեց որպես պետական կրոն: Այդ գոր­ծում բացառիկ դեր են խա­ղա­ցել Տր­դատ Գ թա­գա­վո­րը եւ Հա­յոց առա­ջին հայ­րա­պետ Սբ. Գրի­գոր Լու­սա­վո­րի­չը: Հայ պատ­մա­գ­րու­թյան հա­մա­ձայն, երբ 287 թվա­կա­նին Տր­դա­տը հռո­մեա­կան զոր­քի օգ­նու­թյամբ վե­րա­դառ­նում է Հա­յաս­տան վե­րա­գ­րա­վե­լու իր հոր գա­հը, ճա­նա­պար­հին զո­հեր է մա­տու­ցում Անա­հիտ հեթանոսական … Continue reading Տնային աշխատանք հայրենագիտություն

Նոյեմբերի 11 Մայրենի

Նորից կարդա՛ Ավ. Իսահակյանի  «Կյանքից թանկ բանը» առակը:Գրի՛ր բոսոր, պարիկ, դալկահար, խորհել, ստրուկ բառերի հոմանիշները: բոսոր-կարմիր, պարիկ-հավերժահրաս, դալկահար-դալկադեմ, խորհել-մտածել, ստրուկ-անազատ։  «Առանց թռիչքի կյանքը գին չունի…» :  Բացատրի՛ր այս նախադասությունը: Այս նախադասության մեջ է ամբողջ առակի իմաստը։ Այն նշանակում է, որ թռչունի համար առանց թևերի կյանքը գին չունի։ Առակի միջից դո՛ւրս գրիր պարիկ բառի հոմանիշները(դրանք մի քանիսն են): Նազելի, Քնքուշ  Գտի՛ր ստեղծագործության  … Continue reading Նոյեմբերի 11 Մայրենի