Տրդատ 3-րդ

Ժամկետը՝ Փետրվար 28- մարտ 4 Առաջադրանք՝ «Քրիստոնեությունը եւ հեթանոսությունը Հայաստանում» թեմայով նյութ պատրաստել Օգտակար հղումներ՝ Հայաստանում քրիստոնեության ընդունման հոգևոր նախադրյալներըՍուրբ Տրդատ թագավորՏրդատ ԳՏրդատ Գ Մեծ Տեսանյութ՝ https://www.youtube.com/embed/sCf30c2bA8M?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=ru&autohide=2&start=273&wmode=transparent Поделиться ссылкой:

Մաթեմատիկա

Բաժինների գումարումը, սովորոական կոտորակներ Դասարանական առաջադրանքներ 1․ Կարդացե՛ք կոտորակները․  , , , , , 2․ Գրիր այն կոտորակը, որին հավասար է տրված բաժինների գումարը  =2/3 =5/2 =5/4 3․ Բաժինների գումարի տեսքով ներկայացրեք սովորական կոտորակը․   1+1+1+1+1/7   1+1+1/7   1+1+1/4  2+2+2+2+2/11 4․ Հաշվեք արտահայտության արժեքը․ =9/10 =76/18 =2/63 5․  Քանի՞ աստիճան է ուղիղ անկյան հինգ վեցերորդ մասը։ 75 … Continue reading Մաթեմատիկա