Ջրոլորտի պահպանությունը: Մեզ արդեն հայտնի է, որ Երկիր մոլորակը հարուստ է ջրային ռեսուրսներով, սակայն դրանց չնչին մասն է քաղցրահամ ջուր:

Գետերի ու քաղցրահամ լճերի ջուրն օգտագործում են ոռոգման, կո­մունալ կենցաղային նպատակներով: Մեծ քանակությամբ ջուր օգտա­գործվում է նաև արդյունաբերության տարբեր ճյուղերի համար: Գետերի վրա կառուցվել են բազմաթիվ էլեկտրակայաններ, որոնք բնակչությանն ապահովում են էլեկտրաէներգիայով: Օվկիանոսներն ու ծովերը ծառայում են մարդուն նավարկության հա­մար, ինչպես նաև՝ սննդի և բազմաթիվ օգտակար հանածոների շտեմա­րան են:Մարդու տնտեսական գործունեության հետևանքով՝ այսօր ջրային ա­վազանները, այդ … Continue reading Ջրոլորտի պահպանությունը: Մեզ արդեն հայտնի է, որ Երկիր մոլորակը հարուստ է ջրային ռեսուրսներով, սակայն դրանց չնչին մասն է քաղցրահամ ջուր:

Մարտի 4

Կարդա՛ «Անբախտ վաճառականները»  բալլադը:Բլոգումդ 5-6 նախադասությամբ գրավոր պատմի՛ր բալլադը (կարող ես նաև նկարել բալլադը): Չղջիկն ու Ճայը որոշեցին դառնալ վածառական, բայց փող չունեին նրանք գնացին փշի մոտ և խնդրեցի պարտքով փող։ Փուշը տվեց Ճային փող, իսկ Չղղջիկն մնաց աշխատող փշի մոտ Ճայն գնաց աշխարհ տեսավ ինչ դուրն եկավ գնեց և հետ դարձավ եկած ճանապարհով, բայց փանապարհին սկսվեց … Continue reading Մարտի 4