Հայոց Լեզու 5

176-Իշանություն, բժշկություն, բացում, ուսուցում, ճեղք, պահում, հյուսք, բան, գրող, գործիք, զգացում, հարցում։

177-Քաջություն, մեծություն, գեղեցկություն, հատկություն, հասարակություն, հարմարություն, դեղնություն, գունատություն, հնչեղություն, շքեղություն, պերճություն, խեղճություն, տկարություն։

179-Ա-գոյականներ, Բ-Անուններ

180-Ա-հասարակ գոյականներ, Բ-Հատուկ գույականներ, անվանումները կոչվում են հատուկ գոյականներ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s