Ուսումնական երրորդ շրջանի ամփոփում մայրենիից

Թումանյանական օրեր Տերյանական ֆլեշմոբ Բառարանընթերցման ֆլեշմոբ Ուսումնական գարուն «Լեգենդներ, Ավանդազրույցներ և Առասպելներ» Հնարագետ ջուլհակը: Ղ. Աղայան Կարդանք տուրմի մասին Մի գարնան առավոտ․․․, Ինչ կլինի, եթե Գնում եմ Մայր դպրոց Ես մասնակցել եմ բոլոր մայրենիի ֆլեշմոբերին

The brother Axe(Կացին ախպերը) by Hovhannes Tumanian

(Simplified version for 3rd, 4th, 5th graders ) ONCE A MAN went to a place(վայր) to find some work. He came to a village(գյուղ) where he saw (տեսավ)people breaking up wood(փայտ)with their hands. “Brothers,” he said, “why do it with your hands? Don’t you have an axe(կացին)?” ‘‘What’s an axe?” asked the villagers(գյուղացիներ). The man took his axe from his belt(գոտի), cut the … Continue reading The brother Axe(Կացին ախպերը) by Hovhannes Tumanian

Բույսերի կառուցվածքը և կենսագործունեությունը

Մեր շրջապատում կան շատ բույսեր: Տարբեր բույսեր՝ խոտեր, թփեր և ծառեր, աճում են անտառներում ու մարգագետիններում, այգիներում ու պուրակներում, փողոցների եզրերում, դպրոցամերձ և տնամերձ հողամա­սերում և այլուր: Դասարաններում և սենյակներում բույսերն աճեցվում են համապատասխան տարաներում, այստեղ բույսերը խնամքի առարկա են: Ի՞նչ է բնորոշ բույսերին:Բույսը հիմնականում աճում է հողում: Նրա մարմնի մի մասը գտնվում է հողում՝ կազմելով ստորգետնյա հատվածը: Մյուսը … Continue reading Բույսերի կառուցվածքը և կենսագործունեությունը

Առյուծը Ինքնաստուգում

Կարդա՛ տեքստը և կատարի՛ր առաջադրանքները: Առյուծը գազանների արքան է: Այդ «տիտղոսին» ոչ ոք չի կասկածում, և ոչ մեկը չի վիճարկում: Իսկ ինչո՞ւ հատկապես առյուծին է շնորհվել այդ տիտղոսը: Նա գիշատիչներից ամենաուժե՞ղն է: Հազիվ թե: Ուժով, կարելի է ասել, զիջում է վագրին: Ամենաճարպի՞կն է: Նույնպես՝ ոչ. Նա զիջում է ընձառյուծին: Գիշատիչներից ամենախոշո՞րն է: Դարձյալ ոչ. սպիտակ … Continue reading Առյուծը Ինքնաստուգում

Երկրագնդի ոլորտների փոխադարձ կապերը

fԵրկրագունդն ունի տարբեր ոլորտներ` ջրոլորտ, քարոլորտ, մթնո­լորտ, կենսոլորտ: Ջրոլորտը Համաշխարհային օվկիանոսն է՝ լճերով, գետերով և այլ ջրավազաններով: Նա գրավում է երկրագնդի մակերևույթի մեծ մասը: Քարոլորտը բարդ կազմ ունեցող պինդ ոլորտ է, ո­րում գերակշռում են այն քիմիական տարրերը, որոնք առաջացնում են հանքային ապարներ, կավ և ավազ: Մթնոլորտը կազմված է տարբեր նյու­թերի գազերից: Այս ոլորտները փոխազդում են միմյանց հետ: Ջրահոսքերով … Continue reading Երկրագնդի ոլորտների փոխադարձ կապերը

Interview with a swimmer

ՈՒսումնական նախագիծ՝ Interview with a swimmer Նպատակը՝ Հասկանալ լսած երկխոսությունը: Կազմել տրված օրինակով երկխոսություն: Գրի առնել լսածը և հասկացածը: Կարողանալ անգլերեն հարցազրույցներ վերցնել սովորողներից և դասավանդողներից, դպրոցի հյուրերից: Ընթացքը՝ Սովորողներե լսում են երկխոսությունը: Քննարկում և պարզաբանում անծանոթ բառերն ու արտահայտությունները: Տրված օրինակով կազմում երկխոսություններ: Հարցազրույցներ վերցնում դասընկերներից: Արդյունքը՝ հրապարակվում է սովորողների բլոգում:

Օրգանիզմների փոխադարձ կապը և հարմարվածությունը շրջակա միջավայրի պայմաններին

Օրգանիզմների փոխադարձ կապը: Կենդանի օրգանիզմների միջև կան շատ հետաքրքիր, բազմապիսի կապեր: Դրանք պայմանավորում են կենդանի օրգանիզմների սնունդը, ապահովում նրանց բազմացումը և տա­րածումը բնության մեջ, կենդանի օրգանիզմների թվաքանակը: Այդ կա­պերն այդքան էլ պարզ չեն, դրանք կարող են լինել ուղղակի և անուղղակի: Շրջակա միջավայրում մի բույսը կամ կենդանին, սովորա­բար փոխազդում է մի քանի այլ բույսերի և տարբեր կենդանիների հետ: Այդ … Continue reading Օրգանիզմների փոխադարձ կապը և հարմարվածությունը շրջակա միջավայրի պայմաններին