Interview with a swimmer

ՈՒսումնական նախագիծ՝ Interview with a swimmer Նպատակը՝ Հասկանալ լսած երկխոսությունը: Կազմել տրված օրինակով երկխոսություն: Գրի առնել լսածը և հասկացածը: Կարողանալ անգլերեն հարցազրույցներ վերցնել սովորողներից և դասավանդողներից, դպրոցի հյուրերից: Ընթացքը՝ Սովորողներե լսում են երկխոսությունը: Քննարկում և պարզաբանում անծանոթ բառերն ու արտահայտությունները: Տրված օրինակով կազմում երկխոսություններ: Հարցազրույցներ վերցնում դասընկերներից: Արդյունքը՝ հրապարակվում է սովորողների բլոգում:

Օրգանիզմների փոխադարձ կապը և հարմարվածությունը շրջակա միջավայրի պայմաններին

Օրգանիզմների փոխադարձ կապը: Կենդանի օրգանիզմների միջև կան շատ հետաքրքիր, բազմապիսի կապեր: Դրանք պայմանավորում են կենդանի օրգանիզմների սնունդը, ապահովում նրանց բազմացումը և տա­րածումը բնության մեջ, կենդանի օրգանիզմների թվաքանակը: Այդ կա­պերն այդքան էլ պարզ չեն, դրանք կարող են լինել ուղղակի և անուղղակի: Շրջակա միջավայրում մի բույսը կամ կենդանին, սովորա­բար փոխազդում է մի քանի այլ բույսերի և տարբեր կենդանիների հետ: Այդ … Continue reading Օրգանիզմների փոխադարձ կապը և հարմարվածությունը շրջակա միջավայրի պայմաններին